Network Statement 2015

According to EU Directive 2012/34 all European infrastructure managers must yearly publish a Network Statement describing the railway infrastructure available to Railway Undertakings. Railway infrastructure owned by the Danish state is deceribed in Banedanmark's Network Statement, which is published on this page.    

Banedanmark's English version of the Network Statement is a direct translation of the Danish version.

The Network Statement 2015 and associated appendicies are found in the table below. All appendicies are in Danish only.  

Main document  Revised
Network statement 2015    21.01.2014

Appendicies

 
Number Title Revised
2.3A Standard adgangskontrakt for Banedanmarks infrastruktur    13.12.2013
2.3B Standard adgangskontrakt for Øresundsbro Konsortiets infrastruktur    13.12.2013
2.5 Læsseprofiler    13.12.2013
3.1A Jernbaner i Danmark    13.12.2013
3.1B Åbne strækninger for passagertrafik    13.12.2013
3.1C Åbne strækninger for godstrafik    13.12.2013
3.2A Åbne, hvilende og lukkede/nedlagte sidespor    13.12.2013
3.2B Grænser til andre infrastrukturforvaltere    13.12.2013
3.2C Grænseflader til andre infrastrukturforvaltere samt firma-, stam- og havnespor    13.12.2013
3.2D Infrastrukturdata - Midtjyske Jernbaner    13.12.2013
3.2E Infrastrukturdata - Lokalbanen A/S    13.12.2013
3.2F Infrastrukturdata - Nordjyske Jernbaner    13.12.2013
3.2G Infrastrukturdata - Regionstog A/S    13.12.2013
3.2H Infrastrukturdata - Vestbanen    13.12.2013
3.3A Antal spor pr. strækning på Banedanmarks jernbanenet    13.12.2013
3.3B Oversigt over TIB strækninger    13.12.2013
3.3C Referencelinjer for rullende materiel    13.12.2013
3.3D Akseltryk på Banedanmarks jernbanenet    13.12.2013
3.3E Metervægt på Banedanmarks jernbanenet    13.12.2013
3.3F Hastighed på Banedanmarks jernbanenet    13.12.2013
3.3G Elektrificering af Banedanmarks jernbanenet    13.12.2013
3.3H Fjernstyringscentraler og dækningsområder på Banedanmarks jernbanenet    13.12.2013
3.3I Togkontrol på Banedanmarks jernbanenet    13.12.2013
3.5A Infrastrukturarbejder og andre kapacitetsbegrænsninger    13.12.2013
3.5B Sporspærringer på Øresundsforbindelsen    13.12.2013
3.6 Perronhøjder og -længder    13.12.2013
3.8 Banedanmarks sidespor    13.12.2013
3.9A Signalprogrammet - udrulningsplan for fjernbanen    13.12.2013
3.9B Signalprogrammet - udrulningsplan for S-banen    13.12.2013
4.3 Terminsplan for kapacitetstildeling K15    13.12.2013
4.4 Kapacitetsudnyttelse K14    13.12.2013
6.6 Strækningslængder til beregning af infrastrukturafgifter    13.12.2013

 

Banedanmark - Amerika Plads 15 - 2100 København Ø - Tlf. 8234 0000 - banedanmark@bane.dk - CVR 18632276