Network Statement 2016

According to EU Directive 2012/34 all European infrastructure managers must yearly publish a Network Statement describing the railway infrastructure available to railway undertakings. Railway infrastructure owned by the Danish state is described in Banedanmark's Network Statement, which is published on this homepage.

The English version of the Network Statement is a direct translation of the Danish final version. 

The Network Statement 2016 and associated appendices are found in the table below. All appendices are in Danish only.

 

Main document    Revised
Network Statement 2016    13.02.2015

Appendices

 
Number Title    Revised
2.3A Standard adgangskontrakt for Banedanmarks infrastruktur    12.12.2014
2.3B Standard adgangskontrakt for Øresundsbro Konsortiets infrastruktur    12.12.2014
2.5 Læsseprofiler    12.12.2014
3.1A Jernbaner i Danmark    12.12.2014
3.1B Åbne strækninger for passagertrafik    12.12.2014
3.1C Åbne strækninger for godstrafik    12.12.2014
3.2A Åbne, hvilende og lukkede/nedlagte sidespor    12.12.2014
3.2B Grænser til andre infrastrukturforvaltere    12.12.2014
3.2C Grænseflader til andre infrastrukturforvaltere samt firma-, stam- og havnespor    12.12.2014
3.2D Infrastrukturdata - Midtjyske Jernbaner    12.12.2014
3.2E Infrastrukturdata - Lokalbanen A/S    12.12.2014
3.2F Infrastrukturdata - Nordjyske Jernbaner    12.12.2014
3.2G Infrastrukturdata - Regionstog A/S    12.12.2014
3.2H Infrastrukturdata - Vestbanen    12.12.2014
3.3A Antal spor pr. strækning på Banedanmarks jernbanenet    12.12.2014
3.3B Oversigt over TIB strækninger    12.12.2014
3.3C Referencelinjer for rullende materiel    12.12.2014
3.3D Akseltryk på Banedanmarks jernbanenet    12.12.2014
3.3E Metervægt på Banedanmarks jernbanenet    12.12.2014
3.3F Hastighed på Banedanmarks jernbanenet    12.12.2014
3.3G Elektrificering af Banedanmarks jernbanenet    12.12.2014
3.3H Fjernstyringscentraler og dækningsområder på Banedanmarks jernbanenet    12.12.2014
3.3I Togkontrol på Banedanmarks jernbanenet    12.12.2014
3.5A Infrastrukturarbejder og andre kapacitetsbegrænsninger    12.12.2014
3.6 Perronhøjder og -længder    12.12.2014
3.8 Banedanmarks sidespor    12.12.2014
3.9A Signalprogrammet - udrulningsplan for fjernbanen    12.12.2014
3.9B Signalprogrammet - udrulningsplan for S-banen    12.12.2014
4.3 Terminsplan for kapacitetstildeling K16    12.12.2014
4.4 Kapacitetsudnyttelse K15    12.12.2014
6.6 Strækningslængder til beregning af infrastrukturafgifter    12.12.2014

 

 

Banedanmark - Amerika Plads 15 - 2100 København Ø - Tlf. 8234 0000 - banedanmark@bane.dk - CVR 18632276